Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2017

supersymmetry
nie mam zamiaru być na platformie, która ma w dupie swoich użytkowników i nie robi kopii zapasowych danych. ostatnia kopia z 2015? śmiech na sali. kompletnie nie rozumiem, dlaczego nie jesteście wkurzeni, tylko piszecie, jak dobrze, że zupa wróciła.
lol. tumblr w życiu by czegoś takiego nie odstawił, bo wiedzą, jak bardzo ludzie by się wkurzyli.

do widzenia. najprawdopodobniej będę tutaj.

July 10 2015

6109 d59f 390

Italian Girl with Flowers - Joaquin Sorolla y Bastida

1886

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaMrsDarkness MrsDarkness
Sponsored post
feedback2020-admin
supersymmetry
God help the girl (2014)
Reposted frompapaja papaja viafilmowy filmowy
supersymmetry
I shut my eyes and all the world drops dead. I think I made you up inside my head.
— S. Plath/Mad Girl's Love Song
0844 bf9a 390

souslesyeux:

Gustav Klimt, Girl With Blue Veil.

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss
6219 7579 390

2nd Class Girls, St. Petersburg, Russia, 2007
Rachel Papo

Reposted fromerial erial viaszarakoszula szarakoszula
6385 5a7b 390

reparrishcomics:

Writer Fights #2

(I know they weren’t alive at the same time / this rivalry was one-sided, but a girl can dream)

supersymmetry
8077 b562 390
Reposted fromgrass grass viaiamophelia iamophelia
supersymmetry
A ci, którzy tańczyli zostali uznani za szalonych przez tych, którzy nie słyszeli muzyki.
— Friedrich Nietzsche
Reposted frominpassing inpassing
supersymmetry
supersymmetry
5346 5956 390

Joy Division

Reposted fromLittleJack LittleJack viaMerrry98 Merrry98
supersymmetry
0004 3588 390
Reposted fromgubolev gubolev viajointskurwysyn jointskurwysyn
0286 dda5 390
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viameelt meelt
supersymmetry
9049 6154 390
Reposted fromrol rol viaNSFWcontent NSFWcontent
supersymmetry
Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się z powrotem. Skleić, nawet prowizorycznie, bo się rozlatuję.
— Jakub Żulczyk
supersymmetry
5993 c82a 390
J. W. Waterhouse
Reposted fromrol rol

July 09 2015

supersymmetry
8102 4264 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...